De Nike van Samothrace

het meestgebruikte Griekse beeld aller tijden