Mirakelstad: middeleeuws Amsterdam

Amsterdam 1345 – 1578

Een informatieve en verrassende wandeling langs middeleeuwse plekken van devotie, die in de Gouden Eeuw sociale instellingen of bronnen van welvaart werden.
Nog geen eeuw na de stichting van Amsterdam vond er een wonder plaats, erkend door Rome en het startsein voor de eerste internationale bloei van de stad.
In de loop van twee eeuwen schoten 21 kloosters uit de grond van deze Heilige Stad, die na de alteratie van 1578 werden onteigend en merendeels een herbestemming kregen als weeshuis, rasphuis, spinhuis, gasthuis, oudemannenhuis, VOC-hoofdkwartier, admiraliteit enzovoort.
De Heilige Hostie van het Mirakel dook onder op het Begijnhof om er pas eind negentiende eeuw vandaan te komen in een Stille Omgang en de schitterende Kapel ter Heilige Stede, eindpunt van de Heilige Weg, werd door de hervormden vervangen door een winkelcomplex waar nu de Amsterdam Dungeon zijn goddeloze nering drijft…