Berlages Plan-Zuid
Amsterdamse School vs. het Nieuwe Bouwen, van Harmoniehof naar Muzenplein

Vanaf het Roelof Hartplein begint het: Berlages Plan-Zuid, in 1915 aangenomen door de gemeenteraad, een ongekend grote en samenhangende stadsuitbreiding waarin zowel de sociale idealen van Berlage en de Amsterdamse School-architecten tot uitdrukking kwamen als de drang naar status en comfort van de gezeten burgers.

Amsterdamse School-voorman Pieter Lodewijk Kramer wordt esthetisch adviseur PW, afdeling Bruggen, en Hildo Krop stadsbeeldhouwer en samen geven ze vorm aan de vele bruggen waarmee Berlage zijn plan lardeert. Voor Zuid wordt zelfs een aparte Welstandscommissie ingesteld die toeziet op de eenheid en kwaliteit van het gebouwde; als die na hevige kritiek wordt opgeheven, is de weg vrij voor de modernen: Duikers Openluchtschool voor het Gezonde Kind, Van Tijens Montessorischool en Mart Stams drive-inwoningen, de eerste van Nederland.

Via de verscholen Harmoniehof met de dierenfontein van Loes Beijerman naar het monumentale Muzenplein met de twee bruggen van Kramer en Krop en de verscholen kindersculpturen van zeven beeldhouwers, van de Apollohal en de Rijksverzekeringsbank naar de Minervalaan, waar Toon Rädecker de koppen van de Welstandscommissie in tufsteen vereeuwigde.

De wandeling begint op het Roelof Hartplein