Science Park
grootste Europese concentratie van biowetenschap, ICT en start-ups in spectaculaire architectuur

Er is ongemerkt een stadswijk bijgekomen, onopgemerkt voor wie geen bètawetenschappen studeert: Science Park is de grootste Europese concentratie van biowetenschap, ICT-onderzoek en startende ondernemingen. Laboratoriumonderzoek wordt hier direct omgezet in productie door de 200 bedrijfjes die gevestigd zijn in een van de splinternieuwe, futuristische gebouwen tussen die van de faculteit Natuurwetenschappen, datacentra en nationale onderzoeksinstituten voor met name quantumtechnologie.

De veelal anonieme bouwsels uit de jaren zeventig en tachtig zijn vervangen door en aangevuld met hoogwaardige architectuur van bekende architecten als Ector Hoogstad, Rudy Uytenhaak, Meyer & Van Schooten, Herman Hertzberger, MVRDV en Bentem Crouwel.

Voor de economische ruggengraat is een aantal fraaie wooncomplexen gebouwd, die niet alleen aan de strengste milieueisen voldoen, maar waar dezelfde filosofie aan ten grondslag ligt als aan de rest van Science Park: een maximaal aantal overgangen van privé naar openbaar via semiopenbare ruimten waar bewoners en gebruikers elkaar ontmoeten.