In het spoor van de slavenhandelaren
Slavernijverleden Herengracht en Keizersgracht

In 1683 werd de kolonie Suriname overgenomen door de Sociëteit van Suriname, met de WIC en de stad Amsterdam als grootaandeelhouders. Tot de opheffing in 1795 telde de Sociëteit zeven secretarissen en liefst 110 directeuren, waarvan het overgrote deel in Amsterdam woonde aan de Keizers- en vooral Herengracht tussen Leidsegracht en Amstel, aan weerszijden van de Gouden Bocht. Het merendeel van de woonsteden van deze patriciërs, die behalve directeur van de Sociëteit van Suriname tevens bewindvoerder van de WIC en VOC waren, schepen en burgemeester, raad van de admiraliteit en regent, is nu nog te bewonderen.
Er zijn bekende parels bij als Huis De Vicq, het Geelvinck-Hinlopenhuis, Tassenmuseum Hendrikje, de ambtswoning van de burgemeester en de Hof van Belmonte.
U hoort het hele verhaal van het Amsterdamse aandeel in de slavenhandel en het beheer van de kolonies Suriname en Berbice.

Deze wandeling voert langs meer dan twintig adressen van heren die zich met de Transatlantische slavenhandel inlieten. De panden behoren ook nog tot de mooiste van de stad, maar onlangs werd een oproep gedaan juist die panden te slopen… ‘Zolang de herinnering leeft, is het leed niet voor niets geleden.’

Wandeling met veel historisch beeldmateriaal: portretten, documenten en schilderijen