Van Goghs Amsterdam

de veelheid aan protestants-religieuze richtingen in 19e-eeuws Amsterdam tegen de achtergrond van de industriële revolutie

Vincent van Gogh leeft niet alleen voort in Amsterdam dankzij het wereldberoemde museum, hij had er ook heel wat voetstappen liggen. Voordat hij begon met schilderen, studeerde hij dertien maanden in Amsterdam, waarbij hij niet alleen verwanten bezocht, boekwinkels, het Rijksmuseum en preken van door hem bewonderde predikanten, maar ook veel oog had voor de bedrijvigheid die Amsterdam in de ‘IJzeren Eeuw’ opnieuw opstuwde in de vaart der volkeren. Zijn vele voettochten beschreef hij uitgebreid in brieven aan zijn broer Theo, zodat we zijn spoor nauwgezet kunnen volgen.
De historische wandeling toont de veelheid aan protestants-religieuze richtingen in 19e-eeuws Amsterdam tegen de achtergrond van de industriële revolutie: Van Gogh naast Breitner.

Wandeling vanaf het Scheepvaartmuseum door de oostelijke binnenstad, met beeldmateriaal en citaten uit Van Goghs brieven.